Telefoon: 085 - 208 27 41 | maandag - vrijdag: 9:00 - 17:00

Individuele Wandel- en Fietsvakanties


PRIVACY STATEMENT & GEBRUIK COOKIES

A. Macs Adventure NL verkoopt georganiseerde (pakket)reizen en/of bemiddelt bij de totstandkoming van een reisovereenkomst tussen de consument reiziger en haar leverancier(s). Macs Adventure NL treedt op als reisorganisator en/of als reisagent.
 
B. Macs Adventure hecht grote waarde aan een juiste verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens van de consument reizigers die gebruik maken van haar website.
 
C. Door gebruik te maken van de diensten van Macs Adventure NL, zal Macs Adventure NL uw persoonsgegevens derhalve zorgvuldig verwerken en beveiligen. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
 
D. Macs Adventure NL stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door de consument reiziger geboekte vakantie. Macs Adventure NL verkoopt uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.
 
E. Door middel van deze Privacy Statement informeert Macs Adventure NL u graag over de wijze waarop zij gebruik maakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld en hoe u deze gegevens eventueel kunt wijzigen of eventueel kunt laten verwijderen.
 
F. Macs Adventure NL verzamelt uw persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, e-mail adres(sen), paspoort gegevens, betaalgegevens, informatie betrekking hebbend op uw medische gezondheid, gewicht, kleding- en schoenmaat, dieetwensen en contactpersonen.
 
G. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Macs Adventure NL uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Macs Adventure NL persoonsgegevens van u:
- Wanneer u contact heeft met Macs Adventure NL. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u Macs Adventure via e-mail benadert, een contactformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, of ons via social media benadert;
- Als u een reisovereenkomst hebt geboekt, voor de uitvoering van de reisovereenkomsten. In het kader van het uitvoeren van de reisovereenkomst kan Macs Adventure, bijvoorbeeld voor het maken van een hotelreservering, uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken;
- Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Macs Adventure NL de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden;
- Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
- Om bezoekers van haar website op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met info@macsadventure.nl.
 
H. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Macs Adventure NL deze heeft verkregen.
 
I. De persoonsgegevens zullen door Macs Adventure NL vertrouwelijk worden behandeld en enkel aan de met zorg geselecteerde partners c.q. leveranciers worden verstrekt en niet aan derden, tenzij u daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven aan Macs Adventure NL of die gegevens op grond van wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld moeten worden.
 
J. Macs Adventure NL draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
K. Door een reis te boeken en/of gebruik te maken van de diensten van Macs Adventure NL gaat u akkoord met al hetgeen is bepaald in deze Privacy Statement. Op grond van de Wbp heeft u echter het recht het gebruik van uw persoonlijke gegevens op te vragen en te verzoeken deze gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met Macs Adventure.nl via (onder meer) info@macsadventure.nl.
 
L. Macs Adventure kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren. Hierbij kunt u denken aan, het tijdstip van gebruik, het aantal hits, de bezochte (gelinkte) pagina's, alsmede de duur van het bezoek aan haar website. Deze gegevens kunnen onder meer worden verzameld met behulp van een zogeheten ‘’cookie’’.
 
M. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de server van Macs Adventure NL achterlaat op de harde schijf van uw computer, telefoon of tablet. Met cookies verzamelde informatie wordt niet met derden gedeeld. U kunt uw computer, telefoon en/of tablet zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen, deze zijn op uw eigen computer, telefoon en/of tablet opgeslagen. Macs Adventure NL gebruikt cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken en u nog beter van dienst te kunnen zijn.
 
N. De privacy statement is niet van toepassing op eventuele gelinkte websites van derden. Macs Adventure NL adviseert u dan ook om goed kennis te nemen van de Privacy Statement van eventuele gelinkte websites voordat u persoonlijke gegevens achterlaat. Macs Adventure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze van gebruik van uw persoonsgegevens door gelinkte websites.
 
O. U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over dit Privacy Statement, kunt u Macs Adventure NL bereiken via info@macsadventure.nl.
 
P. Macs Adventure NL bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 365 dagen na het laatste bezoek van haar website, tenzij Macs Adventure NL op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 
Q. Macs Adventure NL behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement. Indien de Privacy Statement gewijzigd wordt, zal dit op de onderhavige website worden kenbaar gemaakt. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Macs Adventure NL adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy Statement van Macs Adventure NL is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2017.

Vind hier uw perfecte individuele wandel- en fietsvakantie en ontdek waarom duizenden mensen elk jaar voor Macs Adventure kiezen.


© 2018 Macs Adventure NL

| Sitemap